flag_dutch flag_english flag_german flag_french
U bent hier : Winnen »

Spelregels

Als je een wedstrijd organiseert moet het wel eerlijk gebeuren. En Chiggy zou dat ook niet anders willen. En dus zijn hier de regels die bij de wedstrijden op deze site horen. Samengevat komt het op de volgende basisregels neer, maar daaronder vind je het volledige wedstrijd regelement; het is een Nederlandse site dus de wedstrijd voldoet aan de Nederlandse regelgeving.

separator3

Wedstrijdreglement samengevat:
- Iedereen mag meedoen aan de wedstrijden. Sommige wedstrijden zijn alleen voor leden van Chiggy's webclub.
- Deelnemen is gratis; er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft ook niet (eerst) iets te kopen.
- Je mag zo vaak meedoen als je wilt, maar je kunt maar 1 prijs winnen per persoon, per wedstrijd. Chiggy heeft liever dat je 1 goede inzending instuurt, dan veel van gemiddelde kwaliteit.
- Alles wat je instuurt wordt eigendom van GriffioenMedia, het bedrijf achter Chiggy's website, en je geeft hen goedkeuring om je inzending naar vrij inzicht te gebruiken in een van hun uitingen.
- Uitslagen worden altijd binnen een week na de sluitingsdatum bekend gemaakt op deze site en middels de nieuwsbrief.
- Wanneer je een prijs wint stem je ermee in een foto van jou en de gewonnen prijs naar ons toe te sturen, zodat we aan alle bezoekers van Chiggy's site kunnen laten zien dat jij de winnaar bent !

Bekijk hieronder het volledige wedstrijdreglement of download deze als PDF om af te drukken of te bewaren

separator1

Wedstrijd Reglement GriffioenMedia

Op alle wedstrijden op websites van GriffioenMedia (bijvoorbeeld de Chiggy websites) gelden de volgende regels:

1. Deelnemen:

a. Iedereen mag meedoen aan onze wedstrijden! Sommige wedstrijden zijn alleen beschikbaar voor leden van onze Chiggy WebClub. Deelname is altijd geldig voor maximaal 1 persoon !

b. Uitzondering: Directe familieleden van werknemers van GriffioenMedia (het bedrijf achter Chiggy) kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden.

c. Deelnemen aan de (openbare) wedstrijden is gratis en zonder verdere aankoop verplichtingen.

d. De kandidaten aan de wedstrijd verklaren door hun inzending dat zij grondig kennis hebben genomen van het GriffioenMedia wedstrijd regelement, en verklaren zich hiermee volledig akkoord.

2. Insturen:

a. Inzendingen kunnen per post ingezonden worden naar het bedrijf achter Chiggy: GriffioenMedia, Veenbies 7, 5374MG, Schaijk, Nederland. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, vertragingen of technische tekortkomingen vanwege TNT of elke andere leverancier en dit in welke vorm ook.

b. Ook kunnen inzendingen per mail toegestuurd worden naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . GriffioenMedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van inzendingen als gevolg van enige technische storing.

c. Inzendingen kunnen niet (persoonlijk) afgeleverd worden.

d. Inzendingen moeten binnen zijn voor de gestelde einddatum van de wedstrijd. Inzendingen die te laat binnen zijn worden niet meegenomen in de jurering / loting.

e. Idereen mag zo vaak meedoen als hij/zij wil, maar het is natuurlijk beter alleen je beste inzending in te sturen; De jury zal daar bij hun beoordeling rekening mee houden.

f. Op alle wedstrijdformulieren is een duidelijke plaats aangegeven om contactgegevens in te vullen. Wanneeer via e-mail meegedaan kan worden, zal duidelijk gevraagd worden welke gegevens meegestuurd moeten worden. Zonder duidelijk leesbare en kloppende gegevens kunnen wij geen contact opnemen en is de deelname ongeldig.

g. De ingezonden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: informatieverstrekking over onze producten en diensten, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten. Door het verstrekken van je gegevens geef je toestemming voor hier beschreven gebruik van je persoonsgegevens door GriffioenMedia.

h. GriffioenMedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en schade, van welke aard of om welke reden ook, die zijn toe te schrijven aan deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen of de ontvangst of het gebruik ervan, en dit in welke vorm ook. De volledige kosten voor deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer.

3. Jurering:

a. De jury houdt bij het beoordelen van de inzendingen rekening met de leeftijd van de deelnemers: in hoeverre deze aansluit bij de aangeven doelgroep voor die specifieke wedstrijd. Ook wordt gekeken in hoeverre de deelnemers hun oplossing / idee zelf hebben gemaakt.

b. De jury bestaat uit werknemers (ontwerpers) van GriffioenMedia.

c. Chiggy heeft meerdere websites over de wereld: de inzendingen uit alle landen worden samen tegelijk beoordeeld en dingen mee naar de zelfde prijzen van die wedstrijd

4. Winnen:

a. Per deelnemer kan maximaal 1 prijs per wedstrijd worden gewonnen.

b. De uitslag is binnen een week na de sluitingsdatum bekend en wordt bekend gemaakt via de website www.chiggy.eu

c. De uitslag van de wedstrijd is definitief en kan niet aangevochten worden. Over de uitslag of het regelement worden geen mail- en/of briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

d. Met de winnaars wordt contact opgenomen door GriffioenMedia. Verder wordt er geen correspondentie verstuurd naar de deelnemers: hou de site dus zelf goed in de gaten.

e. Van de winnaar wordt verwacht dat hij/zij binnen 4 weken (liever sneller) na ontvangst van de prijs enkele foto's aanlevert, van de winnaar met de ontvangen prijs. Deze foto's worden op de website geplaatst. Wanneer de deelnemer deze foto's niet binnen die periode aanlevert kan hij/zij bij volgende wedstrijden niet meer meedingen naar de prijzen.

f. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden en worden niet uitgekeerd in contanten.

g. Bij overmacht of uitputting van de prijzenvoorraad behoudt GriffioenMedia zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een artikel met gelijke of grotere waarde dan de gewonnen prijs.

h. GriffioenMedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijs van de wedstrijd.

5. Eigendom:

a. Alle inzendingen (inhoud, ideeen, grafische elementen) worden eigendom van GriffioenMedia, de makers van Chiggy. Zij kunnen (onderdelen van) de inzendingen gebruiken ten bate van verdere initiatieven van GriffioenMedia. De deelnemer geeft bij deelname aan de wedstrijd toestemming aan GriffioenMedia om de inzending naar eigen inzicht te gebruiken voor alle mogelijke toepassingen.

b. Ingezonden materialen kunnen niet terug gevraagd worden: maak voor inzending een foto, copie of scan voor jezelf !

c. Voor prijzen die opgehaald moeten worden, geldt een maximale termijn van 6 maanden, na bekendmaking uitslag op de site. Daarna kan de winnaar de gewonnen prijs niet meer opeisen.

6. Algemeen:

a. Bovenstaande regels zijn van toepassing op alle wedstrijd op Chiggy.eu, tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de wedstrijd op de site.

b. Bij enige onenigheid over regelement, wedstrijd of uitslag beslist de directie van GriffioenMedia.

c. Dit volledige wedstrijd regelement is terug te vinden op de website www.Chiggy.eu.

d. GriffioenMedia kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de site www.chiggy.eu


GriffioenMedia

Schaijk 2012

separator2


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner